En passant

1.polja pod udarom en passant 2.en passant  3.en passant crni uzima na a3

Ako pješak igra za dva polja sa svog osnovnog položaja i postavi se uz protivničkog pješaka, protivnik ga može skinut s table (uzeti).

Na dijagramu 1. su označena polja udara koja omogućavaju uklanjanje pješaka , u slučaju pomjeranja za dva polja. Na dijagramu 2. bijeli je pomjerio pješaka za dva polja.

Na dijagramu 3. crni je zauzeo dijagonalno polje svog udara i uklonio bijelog pješaka s table.

En passant moramo izvesti odmah u sljedećem potezu inače više nemamo opciju uzeti tu figuru en passant. U notaciji se en passant bilježi ep.