«

»

Europarlament – Donošenje deklaracije o uvođenju šaha u škole

Europski parlament je 15.3.2012. donio deklaraciju:

…Budući da je šah igra koja je dostupna djeci iz svih društvenih skupina i može promicati socijalnu koheziju i pridonijeti ciljevima poput socijalne integracije, borbe protiv diskriminacije, smanjivanje stope kriminala pa čak i borbi protiv različitih oblika ovisnosti;
Budući da šah bez obzira na dob djece može poboljšati njihovu koncentraciju, strpljenje i upornost, i može pomoći u razvoju kreativnosti, intuicije, pamćenja, te analitičkih vještina i sposobnosti donošenja odluka; a pošto šah također podučava odlučnost, motivaciju i sportski duh;
Poziva zemlje članice da podupru uvođenje programa “Šah u školu” u obrazovne sustave država članica…