Koristi od šaha

idiz

Pozitivni učinci učenja šaha

Suprotno uvriježenom mišljenju da je šah igra koja zahtijeva visoke mentalne sposobnosti, osnovna pravila i poteze u šahu jednostavno je naučiti, čak i šestogodišnjake. Više je istraživanja također pokazalo da od učenja šaha profitiraju sva djeca, a ne samo natprosječno inteligentna (darovita) djeca. Mnogo je pozitivnih učinaka učenja šaha kod djece osnovnoškolske dobi, a u istraživanjima se najčešće navodi da šah:
– Jača vještine rješavanja problema
– Povećava koncentraciju i ustrajnost na zadatku
– Ukazuje na važnost analiziranja problema, fleksibilnog planiranja i kontinuiranog nadgledanja igre (s obzirom da manjak planiranja i nadgledanja odmah rezultira lošim rezultatom)
– Zahtijeva sposobnost predviđanja mogućih poteza i pozicija, pa pomaže u razvijanju vizualnih i specijalnih sposobnosti
– Omogućava vježbanje samostalnog donošenja brzih odluka pod vremenskim pritiskom, te ukazuje na potrebu kontinuiranog vrednovanja različitih mogućih poteza te odabira najbolje opcije
– Unaprjeđuje pamćenje
– Potiče kritičko i kreativno mišljenje kod djece.
– Poboljšava matematičke i jezične vještine (vještine čitanja) učenika

Osim jačanja brojnih kognitivnih i metakognitivnih vještina, pokazuje se da šah ima i snažnu motivacijsku ulogu, s obzirom da jača osjećaj samoefikasnosti i kompetentnosti kod djece, te omogućuje razvoj zdrave kompeticije među djecom («sportskog duha»).

Istraživanja pokazuju da su koristi od učenja šaha tako pozitivne da je razumno uključiti igranje šaha na neki način u školski kurikulum. U 30-tak zemalja svijeta šah se doista i igra u osnovnim školama, bilo kao dio poučavanja nekog drugog predmeta (npr. matematike), bilo kao samostalna aktivnost.

Zrinka Ristić Dedić
Institut za društvena istraživanja
Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja

radovi:

The Benefits of Chess in Education

University Of Minnesota

Visuo-spatial abilities of chess players

Does the playing of chess lead to improved scholastic achievement?