Pat

Partija završava remijem ako je jedan od kraljeva u patu. Pat je kada igrač na potezu ne može povući ispravan potez a kralj mu nije pod šahom.

1.dama patira kralja 2. kralj i pješak patiraju 3.kralj i top patiraju

U gornjim pozicijama crni kralj je u patu.