Pješak

Pješak ide za jedno polje…

kretanje pješaka

…osim na početnom položaju kada može ići za dva polja

pjesak za dva polja

Pješak može ukloniti protivničku figuru s table (pojesti je) ako mu se nalazi nadijagonalnom polju u smjeru kretanja

pješak jede