Šah i sport

Mnogi će reći kako je mješavina sporta, umjetnosti i znanosti, ali to nije potpuna definicija, šah je teško definirati i staviti u bilo koji okvir jer je višedimenzionalan, kako po svojoj formi tako i po iskustvu koje dugogodišnji igrači imaju. Stručne diskusije i žargoni u mnogim sportovima koriste šahovsku terminologiju kao primjerice: matiran, patiran, bio je u iznudici i slično. Jednako tako šahisti ne rijetko koriste sportsku terminologiju u šahu. Veza između šaha i sporta je duga i čini konstantu koja je šah definirala kao sport u mnogim državama svijeta. Šah još nije uvršten u olimpijske sportove, ali se na tome intenzivno radi i u skoroj budućnosti ćemo šah imati na olimpijskim igrama. Šah ima svoju olimpijadu, prva je odigrana u Londonu 1927. godine pod nazivom Turnir nacija za prelazni pehar Sir Hamilton-Russella. Kasnije je to natjecanje priznato kao službeno prvenstvo svijeta ili kao šahovska olimpijada. I kod nas je održana šahovska Olimijada 1950. u Dubrovniku, više na: Šahovski klub Dubrovnik – Šahovska olimpijada 1950.