Šah u hrvatskoj

Legenda o šahu u Hrvatskoj
Legenda kaže da smo “šahovska velesila” još od daleke 998, godine kada je mletački dužd Petar II. Orseolo ploveći sa svojom mornaricom po Jadranu i prisvajajući hrvatske gradove, naletio na hrvatsku mornaricu. U makljaži koja je uslijedila, dužd je pobijedio a usput je i zarobio kralja Držislava te ga odvukao u Mletke.

Držislav je u zarobljeništvu prekraćivao vrijeme šahom a dužd je doznao da je Držislav poprilično dobar u toj igri te mu ponudio čudan prijedlog. Dakle, njih dvojica bi igrali 3 partije a ulog bi bila Držislavova sloboda. Ako on dobije sve tri partije slobodan je, u suprotnom će ostati rob cijelog svog života. Držislav je nakon silnog treninga kojeg je imao u zatočeništvu rasturio dužda u sve tri partije te dobio slobodu. Kao uspomenu na taj događaj, Držislav je za svoj grb uzeo šahovnicu.

  • Prvi šahovski turnir igran je u Zagrebu u siječnju 1886. Pobjednik je bio dr.sc. Đuro Pilar, geolog i paleontolog
  • Hrvatski šahovski savez je osnovan 12. svibnja 1912. godine u Zagrebu
  • 22. kolovoza 1920. u Zagrebu je osnovan Jugoslavenski šahovski savez
  • God. 1925. započinje izlaziti u Zagrebu stručni mjesečnik Šahovski glasnik pod redakcijom međunarodnog majstora Vladimira Vukovića.

Vladimir Vuković
U prvoj polovici XX. st. najjači hrvatski igrač bio je Vladimir Vuković, koji je 1922. godine osvojio naslov međunarodnog majstora.

Mnoge njegove knjige su prevedene na strane jezike.

Pod njegovim je uredništvom 1925. godine u Zagrebu pokrenut Jugoslavenski šahovski glasnik, te obnovljen 1953. kao Šahovski glasnik koji izlazi i danas.

Braslav Rabar
Bio je odličan šahista, analitičar, publicista, komentator…
Možemo ga smatrati utemeljiteljem suvremenog pristupa šahu u Hrvatskoj.
Uopće, uz Vladimira Vukovića utemeljitelj hrvatske šahovske kulture.

Natjecateljski šah
Hrvatska je ima šahiste svjetskog renomea i solidne rezultate u šahovskim natjecanjima. Osobito su istaknuti naš kadetski prvak svijeta Hrvoje Stević, juniorski prvaci svijeta Bojan Kurajica (FOTO), Ivan Šarić (ujedno i juniorski europski prvak) te Zdenko Kožul, europski prvak.