Dama

Dama se može kretati po redu, liniji i dijagonaliL

kretanje dame