Lovac

Lovac se može kretati po dijagonalama

kretanje lovca