Opširnije

Online škola šaha je namijenjena učenicima osnovnih škola republike Hrvatske, koji bi htjeli naučiti igrati šah na što brži i jednostavniji način, kao i onima koji vode ili žele voditi šahovsku sekciju u jednoj od osnovnih škola.
Cilj je naučiti i osposobiti što veći broj učenika da mogu igrati šah s drugima ili s računalom.
U Hrvatskoj ima vrlo malo animatora šaha i ogromna većina zainteresiranih nema mogućnosti naučiti igrati šah van svog doma.
Ova stranica ima ulogu šahovskog animatora, podučava o osnovama kao što je upoznavanje sa šahovskom tablom i figurama, osnovnim ciljevima igre, vrijednostima šahovskih figura, pravilima igre, njenim ciljevima i osnovnim matovima.
Nakon što se savladaju prve stepenice, moguće je zaigrati s nekim slobodne partije. Za tu svrhu dobri su i mnogobrojni šahovski programi na internetu. Nakon što je netko odigrao 30-ak partija moći će reći kako je naučio igrati šah, toliko je otprilike potrebno da se savladaju sve osnove koje smo naveli.
Ukoliko netko želi nastaviti s aktivnim bavljenjem šaha, može to učiniti u sklopu šahovske sekcije u školi ili u lokalnom šahovskom klubu.
Tamo se može učiniti slijedeći korak a to je upoznavanje s osnovama šahovske kulture, za što su potrebni šahovski instruktori.
Ukoliko netko želi biti animator, dovoljno je da pored navedenih osnova zna igrati šah, šahovsku notaciju i osnovne šahovske pojmove. Sve to se može pronaći na našim stranicama.
Šahovski klub “e4” online školu provodi u suradnji s Hrvatskim šahovskim savezom u okviru njegovog redovnog programa omasovljenja šaha.