«

»

Platforma “Šah uz školu” na E – laboratoriju!

sus_elab

E-laboratorij je portal gdje korisnici mogu saznati sve informacije o alatima, sustavima te aplikacijama za uporabu na području e-učenja. E-laboratorij se bavi istraživanjem, testiranjem i selekcijom dostupnih digitalnih alata za korištenje u nastavi i drugim procesima koji se odvijaju u školi.

Među raznim aplikacijama i alatima svoje mjesto je dobila i platforma „Šah uz školu“.

Uz AAI@Eduhr sustav naša platforma našla je stalnu poziciju i u E-laboratoriju. Carnet je prepoznao kvalitetnu aplikaciju i postavio je u e-laboratorij te je informacija o postojanju platforme “Šah uz školu” time proširena na čitavu akademsku zajednicu.

Link na E-laboratorij se nalazi ovdje