Podrška Voditeljima

Zašto je potreban voditelj?
Voditelj je potreban jer neki zainteresirani za učenje igranja šaha nemaju pristup internetu ili su još premladi da bi ga koristili.
Njegova uloga uz pomoć ove stranice ima važnu organizacijsku, animatorsku ulogu.
Svi koji misle voditi ili vode šahovske sekcije a žele lekcije i zadatke za početnike neka se jave na naš e-mail i navedu samo svoje ime prezime i podatke o školi u kojoj će voditi sekciju.
Od podataka o školi potrebno je navesti ime škole i mjesto u kome se škola nalazi,
materijali sadrže zadatke za početnike koje šaljemo u wordovom dokumentu.

 

Tko su voditelji?
Voditelji mogu biti roditelji, šahovski animatori i instruktori.Animatori upoznaju početnike s osnovama igre, dok instruktor prenosi osnovnu šahovsku kulturu.

Tko može biti šahovski animator?
Dovoljno je znati pravila igre , osnovne ciljeve šahovske partije, osnovne matove, osnovne pojmove i šahovsku notaciju.
Osnovni matovi su matiranje sa dvije dame, s jednom damom, s dva topa i s jednim topom. To su osnove šaha a za osnovnu šahovsku naobrazbu potrebno je priključiti se šahovskoj grupi u školi ili mjesnom klubu. Puno informacija ima na internetu kao i u šahovskim knjigama!

 

Instruktor
Šahovskih instruktor podučava osnovama šahovske kulture. U poduku ulaze osnovni principi igre, osnovni pozicioni i taktički elementi, osnovni elementi partije, povijest šaha i šahovskih ideja…Šahovski intruktor može osoba koja se bavi samostalnom športskom djelatnošću, netko s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom ili netko sa licencom Hrvatskog šahovskog saveza. Kako se netko može registrirati za samostalni rad u okviru športske poduke, regulirano je pravilnikom.

Kako početi?
Najvažnije je u početku da savladaju pravila igre.
Da bi se ona savladala dovoljno je 10-ak slobodnih partija. Nakon 50-ak slobodnih partija preporučamo učenje notacije.
Notacija je važna za samostalni rad i uvelike olakšava bavljenje šahom. Nakon toga slijedi rješavanje zadataka kojima ćemo vas mi opskrbiti.