Povijest Šaha

Legenda o postanku šaha

Šah se raširio po čitavu svijetu i nema nijednog dijela zemlje gdje ovu igru ne bi poznavali. Ipak je prošlo mnogo vremena dok se pronašlo gdje i kada se šah po prvi put pojavio.
Na temelju različitih priča i mitova nastale su različite pretpostavke o egipatskom, starogrčkom i rimskom porijeklu šaha.

Arapski procvat šaha

Perzijanci su vrlo rano preuzeli čaturangu od Indijaca. Pravila nisu dirali, već su samo promijenili nazive figura. Sama igra nazvana je čatrang a radža je, dakako, postao šah.

Dolazak šaha u Europu

Šah su u Europu donijeli Arapi koji su 711. zagospodarili Pirinejskim poluotokom. Prvi pisani podatak o šahu u Europi potječe od arapskog učenjaka Jahija ibn Jahije, koji u jednom svom pravnom djelu spominje šatrandž.

Reforma šaha

Poslije križarskih ratova šah je u Europi postao još popularniji.

Reformirani Šah

Španjolski vijek šaha

Šah kakav je danas nije izum jednog čovjeka; njega su stvarali vjekovi, narodi i različite kulture. opširnije

Talijanska šahovska škola

Rimski matador Giovanni Leonardo di Bona, koga su zbog malena rasta nazivali Il Puttino, ražestio se zbog poraza u igri protiv Lopeza, pa se čitavih petnaest godina pripremao na odmazdu. opširnije

Ruska šahovska škola

Riječ je zapravo o sovjetskoj šahovskoj školi koja je bila dominantna skoro čitavo prošlo stoljeće. opširnije

Sportska era šaha

Nakon drugog svjetskog rata šah je u nekim zemljama postao vrlo popularan i mnoge zemlje su ga početele tretirati kao sport

Informatička era šaha

Prije nekoliko godina šah je ušao u sustav pristupačnih informacija. Moderni softveri zajedno s internetom čine moćno sredstvo za šahovsku obuku i pripremu.

Braslav Rabar je autor većeg dijela teksta povijesti šaha.