Rohada

To je potez kralja i bilo kojeg topa iste boje na istom redu, koji se računa kao jedan potez kralja, a izvodi se na sljedeći način: kralj se premješta sa svog početnog polja za dva polja prema topu, nakon čega se taj top premješta na polje koje je kralj upravo prešao.

rohada rohada izvrsena

Postoji mala i velika rohada. Na dijagramima gore je bijeli napravio malu a crni veliku rohadu.

Pravo na rohadu je izgubljeno: 

  • ako je kralj već bio pomjeran
  • sa topom koji je već bio pomjeran

Rohada je privremeno spriječena: 

  • ako je početno polje kralja, ili polje koje mora prijeći, ili polje koje će zauzeti, napadnuto jednom ili više protivnikovih figura
  • ako se između kralja i topa sa kojim bi rohada bila izvršena nalazi bilo koja figura