Šah

Kralj je u šahu kada je napadnut od suparničke figure. Kada je kralj u šahu on ga mora otkloniti.Dati šah znači napsti protivničkog kralja.Šah se može otkloniti na tri načina:

a) igranjem kralja na polje koje nije pod udarom suparničke figure

b) uzimanjem protivničke figure koja daje šah.

c) prekrivanjem

Ukoliko se ne može primijeniti niti jedan od ova tri načina, onda je šah-mat .

1.šah topom 2. šah damom 3.šah lovcem

U gornjim pozicijama crni kralj je pod šahom.