Šah i umjetnost

Umjetnost koristi šah kada želi naglasiti ljudsku inteligenciju općenito ili inteligenciju pojedinca. Autori ga rado koriste i kao sredstvo za prikaz kreativnosti, maštovitosti i kulture dijaloga između dva intelekta. Šah u filmovima možemo prepoznati kao sredstvo opisa nečijeg stila života i svjetonazora. Ne rijetko se na njega gleda kao i na dio opće kulture neke manje ili veće društvene zajednice. Šah je u povijesti često bio i predmet zanimanja mnogih vladara, pa su tako nastala i umjetnička dijela na kojima ih možemo vidjeti zamišljene nad šahovskom pločom.

kralj Artur za tablom

Na slici je za šahovskom pločom legendarni engleski kralj Artur