Skakač

Skakač se kreće u obliku slova L

kretanje skakača
Skakač je jedina figura koja na svojoj putanji kretanja može preskakati vlastite i protivničke figure.