Vrijednost figura

Ukoliko pogledamo njihovu “vatrenu moć”, broj polja koji pokrivaju svojim djelovanjem, odmah ćemo ih moći i vrjednovati.

dama top lovac skakač kralj

U praksi se računa u vrijednostima pješaka. Tako lovac i skakač vrijede kao tri pješaka, iako je preciznije reći da lovac, kao nešto jača figura od skakača, vrijedi oko tri i pol pješaka. Top se računa kao pet pješaka, a dama kao devet do deset pješaka.

Svaka figura ima svoje specifičnosti pa je taj način računanja vrijednosti figura samo orijentacioni.

Lovac pokriva isti broj polja kao i top, ali može djelovati samo na jednoj bolji polja dok top može na svim poljima.

Skakač pokriva manji broj polja od lovca, ali on je jedina figura koja na svom putu može preskakati svoje i protivničke figure pa je time njegovo djelovanje moćnije od kralja koji također pokriva osam polja kao i skakač.

Dobro je već na početku znati da u šahu sve zavisi od pozicije na tabli. Jako je malo univerzalnih pravila u šahu.